TOIMINTASUUNNITELMA 2022

 

Ruoveden Taideyhdistys ry pyrkii edistämään Ruoveden seudun kuvataidetoimintaa järjestämällä näyttelyitä, kursseja ja taidematkoja ja muuta taiteeseen kasvattavaa ja kuvataidetta edistävää toimintaa. Tavoitteidensa ja toimintansa edistämiseksi taideyhdistys toimii tarvittaessa yhteistyössä Ruoveden kunnan ja kunnassa sekä lähialueilla toimivien muiden yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Yhdistyksen toiminnan tukikohta on Ruoveden kunnalta vuokrattu työhuone ”Taidetalli” eläinlääkärin talossa, Urhontie 4.

Edelliset kaksi vuotta ovat olleet poikkeuksellisia, kun Covid 19-koronapandemia on kuristanut maatamme ja koko maailmaa. Nyt on toivoa paremmasta ainakin tautirintamalla.

 

 

Näyttelyt

· Vuoden ensimmäinen taidenäyttely ”Kohti kevättä” pidetään Ruoveden kirjastossa maaliskuun ajan.

· Taideyhdistys osallistuu Pirkanmaan taidesuunnistus-tapahtumaan la-su 23. – 24.4. Taidetallilla. Taidelainaamossa on silloin avoimet ovet.

· Perinteinen taidenäyttely Pyynikkilän Renkituvassa, Ruoveden teatterin näytösten yhteydessä 18.6. – 17.7. on tänä vuonna nimeltään ”Sankaritarinoita”.

· Ruoveden Noitakäräjäviikolla 4. – 10.7.. järjestämme taidenäyttelyn Sointulassa yhteistyössä Noitakäräjäyhdistyksen kanssa. Näyttelyn nimi on ”Yhdessä”.

· Yhdistyksen vuosinäyttely ”Heijastuksia” järjestetään Viljamakasiinin yläkerrassa ti-su 2. – 14.8.. Näyttelyn jurytys, pystytys ja avajaiset ma 1.8.

· Taideyhdistyksen maalauskurssin kurssitöiden näyttely on Viljamakasiinin alakerrassa 2. – 14.8., avajaiset ma 1.8. Tämä on kesän viimeinen näyttely Viljamakasiinissa.

· Mikäli tilanne sallii, joulun alla järjestetään Taidetallilla joulunäyttely ja myyjäiset.

· Koillis-Pirkan taideyhdistysten (Jämsä, Mänttä-Vilppula, Virrat ja Ruovesi) yhteinen kiertävä vuosinäyttely järjestetään tänä vuonna Mäntässä 1.7.- 28.7., paikka on Aulagalleria Vikman kaupungintalolla.

 

Taidelainaamo

Taideyhdistyksen taidelainaamo on toiminut Taidetallilla kolmen vuoden ajan. Halukkaat voivat lainata tai ostaa yhdistyksen jäsenten töitä. Toimintaa jatketaan edelleen pienissä puitteissa.

 

Taideleirit ja kurssit:

· Taideyhdistys järjestää 25. – 30.7. maksullisen taideleirin, jonka opettajana toimii kuvataiteilija Matti Kuronen Tampereelta. Kurssipaikka on tällä kertaa Visuveden NS-talo.

· Lasten ja nuorten kuvataidekerhojen toimintaa selvitellään yhteistyössä kunnan sivistystoimen kanssa. Maalis-huhtikuussa Taidetallilla pidetään Ruoveden opiston

järjestämä, nuorille tarkoitettu grafiikan kurssi. Ohjaajana toimii taidegraafikko Tuukka Peltonen Virroilta. Myös yhdistyksen omaa, Aluehallintoviraston tukemaa vastaavaa kurssia suunnitellaan. Syksyllä yritämme vihdoin järjestää nuorille suunnatun muraalimaalaus-kurssin yhdessä Yhtenäiskoulun kanssa. PoKo ry on antanut 2020 avustuksen kurssia varten.

· Yhdistyksen työtilan, Taidetallin, käyttöä yhdistyksen jäsenten taiteelliseen työskentelyyn pyritään lisäämään ja työpajan varustelua parannetaan mahdollisten avustusten turvin.

· Taideyhdistys tarjoaa Autere-opiston grafiikan kursseille työtilat Taidetallilla.

· Yhdistys on ehdottanut kunnan sivistystoimelle Ruoveden kirkonkylän pienoismallin tekoa vuoden 1957 asussa. Pienoismalli tehtäisiin Opiston kurssina lukuvuonna 2022/23. Opisto selvittää asiaa. Yhdistys on mukana hankkeessa henkisellä panoksella.

 

Taidemaalaustapahtuma 10.7.

Taideyhdistys on jälleen mukana ”Suomi maalaa”- tapahtumassa Helene Schjerfbeckin syntymäpäivänä sunnuntaina 10. heinäkuuta. Yhdistyksen jäsenille, heidän tutuilleen ja tuntemattomille avoin maalaustapahtuma Taidetallilla ja sen ympäristössä.

 

Yhteistoiminta

· Kehitetään yhteistyötä Ruoveden kunnan, muiden yhdistysten ja yritysten sekä Ruoveden koulujen kanssa.

· Tavoitteenamme on saada kuntaan monipuolinen kulttuurikeskus. Oivallinen paikka olisi Puukoulu, jossa voisi toimia useita yhdistyksiä ja yrityksiä (mm. kahvila) ja siellä olisi myös ympärivuotinen näyttelytila, joka toimisi samalla myös erilaisten tilaisuuksien pitopaikkana ja Ruoveden kirkonkylän pienoismallin sijoituspaikkana. Taideyhdistys voisi olla kulttuurikeskushankkeessa yksi kunnan yhteistyökumppani, mutta ei ensisijainen toimija.

· Yhdessä kunnan kanssa on selvitetty mahdollisuutta avata Ruovedelle kuvataiteiseen keskittyvä taiteilijaresidenssin, jonka toiminnan rahoituksesta, operoinnista ja markkinoinnista vastaisivat Ruoveden kunta, taideyhdistys ja mahdolliset muut tahot myöhemmin päätettävän toimintamallin mukaisesti. Hanke on ollut jäissä koronapandemian ajan.

· Esitämme edelleen Ruoveden kunnan omistuksessa olevien taideteosten kartoitusta ja luettelointia. Töistä pyritään järjestämään näyttely, jos Puukoulun Kulttuurikeskus avataan.

· Yhteistyötä Kulman Kallerian kanssa jatketaan.

 

 

Taidematkat

· Yhdistys voi tehdä taideretkiä mielenkiintoisiin kohteisiin joko omatoimisesti tai osallistumalla muiden järjestämille, esimerkiksi Bussi-Mannisen retkille.

 

Muu kehittämistoiminta

· Yhdistyksen pitkän aikavälin toimintasuunnitelmaa pohditaan omassa piirissä ja yhdessä alueen muiden yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

· Taideyhdistyksen omia Internet- ja facebook-sivuja ylläpidetään ja kehitetään ja ollaan mukana myös Yhdistysten Ruovesi-sivustolla.

 

Varojen hankinta, avustukset

· Vuotuiset jäsenmaksut ovat yhdistyksen talouden yksi perusasia. Jäsenmaksujen perintää tehostetaan ja uusia jäseniä pyritään hankkimaan aktiivisesti.

· Taidetallin työpajan käyttäjiltä peritään kuukausittaista ns. avainmaksua, joilla katetaan merkittävä osa kunnalle maksettavista vuokrista.

· Kesän taideleirin järjestämisestä pyritään saamaan kohtuullinen tuotto.

· Viljamakasiinin kesänäyttelyiden yhteydessä pyritään järjestämään taidearpajaiset.

· Yhdistys voi toteuttaa tilauksesta erilaisia taidemaalaushankkeita.

· Haemme Aluehallintovirastolta apurahaa tai aiemmin saadulle apurahalle jatkoaikaa lasten ja nuorten kuvataidekerhon järjestämiseksi, jos kurssitoiminnan jatkamiselle löytyy riittävät perusteet.

· PoKo ry:ltä on aiemmin saatu Minileader-rahoitusta yläaste- ja lukioikäisille järjestettävälle muraalikurssille. Kurssia ei ole vielä pystytty järjestämään koronan vuoksi. Haemme jatkoaikaa.

· Ruoveden kunnalta (Yhteisöllinen Ruovesi-rahasto) on haettu jälleen kohdeapurahaa Taidetallin tarvikehankintoihin. Sivistystoimelta haetaan perinteistä toiminta-avustusta. Taideyhdistykseltä ei perittäne vuokraa Viljamakasiinin näyttelyistä.

· Muita avustuksia voidaan hakea tarpeen ja harkinnan mukaan kohteisiin, jotka liittyvät yhdistyksen toimintaan.

 

Stipendit

· Taidestipendien jakamista taiteellisesti lahjakkaille koululaisille jatketaan.

 

TOIMINTAKERTOMUS 2021

 

Koronapandemian jatkuminen määritteli taideyhdistyksen toiminnan rajat, toimintaa oli, mutta kulloistenkin viranomaismääräysten sallimissa rajoissa. Säännöissämme sanotaan, että yhdistys pyrkii edistämään Ruoveden seudun kuvataidetoimintaa järjestämällä näyttelyitä, kursseja ja taidematkoja ja muuta taiteeseen kasvattavaa ja kuvataidetta edistävää toimintaa. Näyttelytoimintaa pystyimme järjestämään olosuhteisiin nähden hyvin, mutta matkoja emme tehneet ja maalausleiriä lukuun ottamatta kurssitoiminta oli suppeaa. Pidimme yllä yhteyksiä muihin paikkakunnan ja alueen taide- ja kulttuuriyhdistyksiin ja Ruoveden kuntaan.

 Yhdistyksen toiminnan tukikohta ja työpaja on Ruoveden kunnalta vuokrattu työhuone ”Taidetalli” eläinlääkärin talossa, Urhontie 4. Lisäksi jouduimme vuokraamaan kunnalta, viereisestä maaseututoimiston talosta, pienen varastotilan nuorten kurssitoimintaan hankituille taidetarvikkeille, jotka eivät mahtuneet Taidetallin varsin pieniin tiloihin.

 

Näyttelytoiminta

 Talvinäyttely ”Piristystä tammikuulle” järjestettiin Ruoveden kirjastossa 4. – 30.1.2021. Näytteillä oli 21 työtä 12 taiteilijalta.

Perinteinen heinäkuinen taidenäyttely Pyynikkilän Renkituvassa, Ruoveden teatterin näytösten yhteydessä peruutettiin, koska kesäteatteri pidettiin suljettuna.

Ruoveden Noitakäräjäviikolla 5. – 11.7. järjestimme käräjäteeman mukaisen taidenäyttelyn ”Onk’s taitoo?” Sointulassa museonmäellä. Töitä oli 7 taiteilijalta yhteensä 20 kpl. Katsojia kävi vieraskirjan mukaan 176.

Yhdistyksen jurytettävä vuosinäyttely ”Tuokioita ja tarinoita” järjestettiin Viljamakasiinin ylä- ja alakerrassa 20.7. – 1.8.. Esillä oli jäsenten töitä, yhteensä 39 työtä 10 taiteilijalta. Juryttäjänä toimi kuvataiteilija Matti Kuronen Tampereelta. Katsojia kävi vieraskirjan mukaan 269.

 

Heti vuosinäyttelyn jälkeen, 2. – 15. elokuuta, järjestimme Viljamakasiinissa maalauskurssin lopputyönäyttelyn ”Katso kauas, näe lähelle”. Kaikki tämän näyttelyn 55 työtä 15 taiteilijalta olivat valmistuneet edellisellä viikolla Vinsanvillassa pidetyllä taidemaalauskurssilla. Näyttelyvieraita kirjattiin 184.

Koillis-Pirkan kiertävä jurytetty vuosinäyttely järjestettiin Galleria Virinässä Virroilla 3. – 30.9. Näyttelyn järjesti Virtain Taideyhdistys ja mukana olivat meidän lisäksemme Mäntän Taideseura ja Koillisen Hämeen kuvataideseura Värinä Jämsästä. Ruovedeltä mukana oli yhdeksän taiteilijaa.

 

Taideyhdistys osallistui Pirkanmaan taidesuunnistus-tapahtumaan 28. – 29. elokuuta, jolloin Taidetalli oli avoinna yleisölle, kävijöitä oli noin 30.

Yhdistyksen jäsenten töitä oli vuoden aikana useissa näyttelyissä Ruovedellä ja kauempana.

 

 

Taidelainaamo

Taideyhdistyksen taidelainaamo on toiminut Taidetallilla kolme vuotta. Koronapandemian vuoksi lainaamoa voitiin pitää avoinna vain satunnaisesti. Johtokunta on keskustellut vuoden mittaan lainaamon konseptista, markkinoinnista ja töiden sekä taiteilijoiden esittelystä yhdistyksen Internet-sivuilla ja Facebookissa.

 

Taideleirit ja kurssit:

Yhdistys järjesti 26. – 31.7. Ruhalan Vinsanvillassa taideleirin, jonka opettajana toimi taiteilija Matti Kuronen Tampereelta. Kurssilaisia oli 17 kokoviikkoista ja yksi osaviikkoinen. Kurssilaiset olivat oikein tyytyväisiä opetukseen ja varsin tyytyväisiä järjestelyihin ja toivoivat, että näitä kursseja järjestetään myös tulevina vuosina.

Taidetallin työpajalla on kokoontunut maalareiden ”torstairyhmän”, johon on kuulunut noin 10 henkeä. Taideyhdistys tarjosi tänäkin vuonna Autere-opiston grafiikan kursseille työtilat Taidetallilla. Yhdistyksen jäsenet ovat käyneet työskentelemässä Taidetallilla halutessaan ja pandemiatilanteen salliessa.

 

Muita taidetapahtumia ja asioita

Taideyhdistys oli jälleen mukana ”Kuvataiteen päivä”- tapahtumassa Helene Schjerfbeckin syntymäpäivänä 10. heinäkuuta. Tapahtumaan osallistui 16 henkeä.

 

Noitakäräjäviikon viimeisenä päivänä 11. heinäkuuta järjestimme Sointulassa korkeatasoisen taideluennon, jonka piti emerita-professori Annika Waenerberg Jyväskylästä. Luennon aiheena oli ”Kuvataide tiedon välittäjänä” ja luentoa oli kuuntelemassa noin 30 henkeä.

 

Kunnan pyynnöstä olemme edelleenkin selvitelleet talon historiasta kertovan muraalimaalauksen tekemistä Eläinlääkärin talon oviseinälle osana Ruoveden nuorten kuvataidetoimintaa. Kunta on kunnostanut ja pohjustanut seinän, mutta toteuttaminen siirtyi koronan vuoksi. Myöskin hankkeen rahoitus on vielä osittain avoin, PoKo ry:ltä 2020 saatu 1000€ avustus kattaa vain osan kuluista.

 

Lasten ja nuorten iltapäiväkerhotoiminta on ollut täysin pysähdyksissä koko vuoden 2021 emmekä ole pystyneet hyödyntämään Aluehallintovirastolta saatua avustusta.

 

Yhteistoiminta

Yhdistys on ollut hyvässä keskusteluyhteydessä Ruoveden kunnan kanssa. Yhdistyksen edustajat ovat olleet mukana mm. Noitakäräjien suuren Käräjäjuhlan valmisteluissa.

 

Jäsenhankinta, varojen hankinta, avustukset, stipendit

 

Yhdistykseen liittyi vuoden 2021 aikana 8 uutta jäsentä. Toisaalta useat pitkään jäsenenä olleet tai muualle muuttaneet ovat jättäneet yhdistyksen. Jäsenyydestä poistuneiden tarkka määrä selvitetään alkavan toimintavuoden aikana. Kirjoissa olevien jäsenten kokonaismäärä on noin 100, joista jäsenmaksunsa maksaneita oli 45. Yhdistyksen jäsenmaksu on ollut 20 euroa vuonna 2021. Taidetallin työpajan käyttäjiltä on peritty kuukausittaista 15 euron avainmaksua, joilla katettu

merkittävä osa kunnalle maksettavista vuokrista. Taidekorttien ja taidetarvikkeiden myynnistä on kertynyt jonkin verran tuloja sen jälkeen kun tarvikekulut on maksettu.

 

Yhteisöllinen Ruovesi-rahastolta saatiin 1000 euron avustus työpajan tarvikkeiden hankintaan. Ruoveden kunnan sivistystoimelta saimme 500 euron toiminta-avustuksen. Kunta avusti yhdistystä myös vapauttamalla meidät Viljamakasiinin vuokrasta yhdistyksen vuosinäyttelyn aikana.

Aluehallintovirastolta saatu 3000 euron avustus lasten ja nuorten iltapäiväkerhotoimintaan on toistaiseksi käyttämättä, koska kurssitoimintaa ei ole voitu järjestää, samoin PoKo ry:lta 2020 saatu 1000 € avustus muraalimaalauskurssin järjestämiseen. AVI:n ja PoKo:n avustukset saatetaan joutua palauttamaan, ellei jatkoaikaa saada eikä kursseja pystytä järjestämään suunnitellulla tavalla.

Yhtenäiskoulun kahdelle oppilaalle annettiin keväällä 50 euron stipendit koulun suositusten mukaisesti.

 

Yhdistyksen hallinto ja talous, sääntömuutos

Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteri hyväksyi yhdistyksen sääntömuutoksen 25.1.2021.

Uusilla säännöillä kevennettiin yhdistyksen hallinnollista byrokratiaa. Johtokunnan sijasta yhdistyksellä on nyt hallitus. Yhdistyksen tarkoituspykälä säilyi entisen kaltaisena. Ensimmäinen uusien sääntöjen mukainen vuosikokous pidettiin koronatilanteen hellitettyä 22. kesäkuuta.

 

Taideyhdistyksen hallitukseen ovat vuoden 2021 alussa kuuluneet Anna Häyrynen, Aimo Kuivamäki, Brita Westerholm (varapuheenjohtaja), Elli Kivistö-Rahnasto (puheenjohtaja 22.6.2021 saakka), Arto Kovasin (sihteeri 22.6. saakka, sen jälkeen puheenjohtaja), Ritva Kovasin, Kristiina Kyyrö (rahastonhoitaja), Leo Laine (22.6. saakka) ja Kirsi Lehto sekä uutena jäsenenä 22.6. alkaen Katrina Kuusela (sihteeri). Johtokunta piti vuoden aikana 8 kokousta.

 

Yhdistyksen talous on ollut hyvä ja tasapainossa koko vuoden 2021 ajan.

TOIMINTAKERTOMUS 2018

 

Ruoveden Taideyhdistyksen vuosi oli aktiivinen, tapahtumia ja tilaisuuksia oli runsaasti. Edellisen
vuoden suuren talkoohankkeen (virikesalkut Ruoveden hoivakoteihin) jälkeen yhdistyksen
johtokunta asetti pääpainon taiteen tekemisen edistämiseen ja näyttelytoimintaan.

JÄSENISTÖ, JOHTOKUNTA JA KOKOUKSET
Yhdistyksen rekisterissä oli vuoden lopussa 92 jäsentä, joista vuoden aikana liittyneitä kaksi.
Jäsenmaksun maksaneiden määrä kuitenkin pieneni ja oli 33. Jäsenrekisterin ajan tasalle
saattaminen on aiheellista alkaneen toimintavuoden aikana.
Vuosikokouksessa 19. maaliskuuta 2018 valittuun yhdistyksen johtokuntaan (hallitukseen) ovat
kuuluneet Aimo Kuivamäki (puheenjohtaja), Eewa Wilkman (varapuheenjohtaja), Pirkko Heimo
(rahastonhoitaja), Arto Kovasin (sihteeri), Irina Tuomainen (tiedottaja) sekä jäsenet Anna
Häyrynen, Elli Kivistö-Rahnasto, Ritva Kovasin ja Brita Westerholm. Johtokunnan kokouksia oli 12
ja lisäksi on tavattu erilaisissa työpajoissa ja taidetapahtumissa.

TIEDOTUS
Tiedotustoiminta on keskitetty Facebookiin ja lisäksi jäsenistölle lähetettiin sähköpostilla kaksi
jäsenkirjettä 27.5. ja 26.11.2018. Postin kautta lähetettävien kirjeiden lähettämisen esteeksi nousi

jäsenistön osoitetietojen puutteellisuus. Yhdistyksen toiminnasta on ilmoitettu myös Ruovesi-
lehden seurapalstalla. Internet-kotisivut todettiin tarpeellisiksi ja johtokunta selvitti syyskaudella

sivujen hankintaa ja hinnoittelua. Lopullinen päätös siirtyi vuodenvaihteen yli.
Taideyhdistys on saanut vuoden aikana myönteistä näkyvyyttä Ruovesi-lehdessä.

NÄYTTELYTOIMINTA
Autere-opiston grafiikan kurssin töistä järjestettiin näyttely Ruoveden kirjastossa 24.2. – 28.3.
Esillä oli 21 työtä seitsemältä tekijältä, joista kuusi oli RTy:n jäseniä. Taideyhdistys hoiti näyttelyn
pystytyksen.

Pyynikkilän kesäteatterin yhteydessä järjestettiin 30.6. – 22.7. yhdistyksen jäsenten töistä koottu,
teatteriesityksen teemaa mukaileva taidenäyttely ”Mummon mökillä”. Töitä oli 17 jäseneltä
yhteensä 48 kpl. Vieraskirjaan kertyi XX nimeä.
Yhdistyksen jäsenille avoin jurytetty näyttely ”Elämän iloa” järjestettiin Viljamakasiinissa 30.7. –
19.8. Töitä 17 jäseneltä yhteensä 47 kpl. Näyttelyn jurytti taidegraafikko Tuukka Peltonen.
Vieraskirjan mukaan näyttelyssä kävi XX henkeä.
Ruoveden Taideyhdistyksen jäsenten maalauksia ja veistoksia oli esillä 3. – 28.9. Mäntässä
järjestetyssä Koillis-Pirkan taideyhdistysten yhteisessä ”Runokuvia”-näyttelyssä. Jurytetyssä
näyttelyssä oli mukana 7 yhdistyksemme jäsentä ja heiltä töitä yhteensä X.
Uudessa toimitilassamme Sairastallilla pidettiin avajaiset ja näyttely la-su 8.-9. ja 15.-16.12.2018.
MUU TAIDETOIMINTA
Kevätkaudella 2018 pidettiin Kivikoululla yhdeksän grafiikan työpajaa, joihin osallistui yhteensä
kuusi henkeä.
Kuvataiteen päivänä 10.7. kahdeksan jäsentä piirsi ja maalasi yhdessä Museonmäellä.
RTy järjesti valtakunnallisesti markkinoidun, maksullisen taideleirin 23. – 28. heinäkuuta.
Kurssipaikkana oli Sointula. Kurssille osallistui 14 henkeä. Opettajana oli kuvataiteilija Seija Sainio
Lohjalta. Kurssilla perehdyttiin erityisesti maalauksen sekatekniikkoihin. Kurssi onnistui saadun
palautteen mukaan hyvin, samoin myös taloudellisesti.
RTy vastasi vanhaan tapaan valtionavun hakemisesta Ruoveden lasten ja nuorten
kuvataidekerholle, joka järjestettiin koulukeskuksen tiloissa yhteistyössä Autere-opiston kanssa.
Tätä suosittua kerhoa on pidetty jo yli 20 vuoden ajan. Kerhon ohjaajana toimii yhdistyksen jäsen
Elli Kivistö-Rahnasto.
Taidehuutokauppa järjestettiin Viljamakasiinissa 19.8. Myynnissä oli 80 työtä, vanhimmat 1800-
luvulta ja uusimmat kuluneelta vuodelta. Yleisöä paikalla oli 55 henkeä ja meklarina toimi Jouni
Neste. Huutokaupassa myytiin 17+1 työtä. Myynti ei kuitenkaan vastannut odotuksia ja
taloudellisesti päädyimme nollatulokseen. Hyväntekeväisyyteen lahjoitetun taulun tuotto 200€
luovutettiin kunnan sosiaalitoimelle käytettäväksi vähävaraisen perheen tukemiseen.
Taiteen ja mainonnan välimaastossa oltiin, kun taideyhdistys toteutti heinäkuussa tilaustyönä
”Lounasravintola HULDA”-logotekstin maalauksen Honkalakodin tukimuuriin.
Lokakuun 5. päivänä 2019 tulee täyteen 150 vuotta Muroleessa maalanneen Suomen kultakauden
taiteilijan Ellen Thesleffin syntymästä. RTy on valmistellut Thesleffin muistamista juhlavuotena.
Ruoveden kunnan kanssa on keskusteltu Näsijärven laivareitin varrella olevien kalliomaalausten
entisöinnistä.
Tutkija Jaana Kallion kanssa on keskusteltu yhteistyöstä ”Ruoveden yhteisöllinen taidehistoria”-
hankkeessa. Tästä puhuttiin myös syyskuisella vierailulla Tiina Lammisen Metsämökillä.

Ruoveden kunta päätti joulukuussa RTy:n ehdotuksesta lähteä mukaan Tampere-vetoiseen
”Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026”- hankkeeseen.

TOIMITILAKYSYMYS
Yhdistyksellä ei ole tähän mennessä ollut kiinteää toimipistettä. RTy:n arkistokaappi on ollut
Kivikoulun luokkahuoneessa, jonne pääsy on rajoitettua. Muuta kalustoa ja aineistoa on kunnan
tiloissa eri paikoissa. Yhdistys esitti Ruoveden kunnalle ehdotuksen ja suunnitelman kirkonkylän
keskustassa sijaitsevan, 1871 valmistuneen Puukoulun saamiseksi RTy:n ja muiden toimijoiden
yhteiseksi toiminta- ja näyttelytilaksi. Kunta tekee koululla mittavaa kunnostusta. Ehdotus herätti
kiinnostusta ja asiaa on vuoden mittaan käsitelty kunnan elimissä. Kunta on pyytänyt
Taideyhdistystä tarkentamaan suunnitelmaa, jonka pohjalta Puukoulusta voitaisiin tehdä
Ruoveden kulttuuritalo. Neuvottelut jatkuvat alkaneena vuonna.
Ruoveden kunta tarjosi syksyllä Urhontie 4:ssä, eläinlääkärin talossa sijaitsevaa noin 50 m2:n
suuruista, hyväkuntoista Sairastallia taideyhdistyksen toimitilaksi ja työpajaksi. Vuokrasopimus
allekirjoitettiin marraskuun alussa. Kunnan omistama grafiikan prässi siirrettiin Kivikoulun aulasta
Sairastallille. Tila kalustettiin kierrätyskalusteilla ja avajaiset pidettiin myyjäisten ja taidenäyttelyn
merkeissä lauantaina 8. joulukuuta. Sairastallilla kävi avajaispäivänä noin 70 vierasta. Yhdistyksen
jäsenten on maksua vastaan mahdollista käyttää tilaa taiteen tekemiseen.

YHDISTYKSEN UUSI LOGO
Järjestimme suunnittelukilpailun yhdistyksen logosta. Kilpailuun saatiin 14 ehdotusta kahdeksassa
nimimerkillä varustetussa kuoressa. Kilpailun tuomarin Tuukka Peltosen valinta oli nimimerkin
”Erilaisuus” ehdotus. Valintaperusteena oli ehdotuksen raikkaus, monikäyttöisyys, päävärien
käyttö, selkeys ja tekninen valmius. Voittajalle Anna Häyryselle luovutettiin museokortti yhdeksi
vuodeksi. Voittajalogo päätettiin ottaa käyttöön.

MUU TOIMINTA
RTy on perinteisesti antanut lukuvuoden päättyessä stipendit kahdelle kuvataiteissa ansioituneelle
koululaiselle. 50 euron stipendin saivat uusi ylioppilas Milla Heino ja peruskoulun oppilas Emilia
Apell.
Joulukuussa järjestettiin jäsenkysely siitä, millaista toimintaa jäsenistö toivoo yhdistykseltä.
Kyselyn tulokset otetaan huomioon alkavan vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa.

TALOUS
Yhdistyksen talous on ollut kunnossa koko toimintavuoden 2018 ajan. Oman varainhankinnan
lisäksi saimme Ruoveden kunnalta 450 euron avustuksen taideleirin järjestämiseen ja lisäksi 300
euron toiminta-avustuksen. Aluehallintoviraston 2000 euron avustus lasten ja nuorten
kuvataidekerholle käytettiin vanhaan tapaan lyhentämättömänä kerhon materiaalihankintoihin.
Jäsenmaksutuotot jäivät odotettua alhaisemmiksi ja tilannetta pyritään parantamaan tiedotuksen
ja jäsenmaksujen tehostuvan perinnän avulla.