TOIMINTAKERTOMUS 2018

 

Ruoveden Taideyhdistyksen vuosi oli aktiivinen, tapahtumia ja tilaisuuksia oli runsaasti. Edellisen
vuoden suuren talkoohankkeen (virikesalkut Ruoveden hoivakoteihin) jälkeen yhdistyksen
johtokunta asetti pääpainon taiteen tekemisen edistämiseen ja näyttelytoimintaan.

JÄSENISTÖ, JOHTOKUNTA JA KOKOUKSET
Yhdistyksen rekisterissä oli vuoden lopussa 92 jäsentä, joista vuoden aikana liittyneitä kaksi.
Jäsenmaksun maksaneiden määrä kuitenkin pieneni ja oli 33. Jäsenrekisterin ajan tasalle
saattaminen on aiheellista alkaneen toimintavuoden aikana.
Vuosikokouksessa 19. maaliskuuta 2018 valittuun yhdistyksen johtokuntaan (hallitukseen) ovat
kuuluneet Aimo Kuivamäki (puheenjohtaja), Eewa Wilkman (varapuheenjohtaja), Pirkko Heimo
(rahastonhoitaja), Arto Kovasin (sihteeri), Irina Tuomainen (tiedottaja) sekä jäsenet Anna
Häyrynen, Elli Kivistö-Rahnasto, Ritva Kovasin ja Brita Westerholm. Johtokunnan kokouksia oli 12
ja lisäksi on tavattu erilaisissa työpajoissa ja taidetapahtumissa.

TIEDOTUS
Tiedotustoiminta on keskitetty Facebookiin ja lisäksi jäsenistölle lähetettiin sähköpostilla kaksi
jäsenkirjettä 27.5. ja 26.11.2018. Postin kautta lähetettävien kirjeiden lähettämisen esteeksi nousi

jäsenistön osoitetietojen puutteellisuus. Yhdistyksen toiminnasta on ilmoitettu myös Ruovesi-
lehden seurapalstalla. Internet-kotisivut todettiin tarpeellisiksi ja johtokunta selvitti syyskaudella

sivujen hankintaa ja hinnoittelua. Lopullinen päätös siirtyi vuodenvaihteen yli.
Taideyhdistys on saanut vuoden aikana myönteistä näkyvyyttä Ruovesi-lehdessä.

NÄYTTELYTOIMINTA
Autere-opiston grafiikan kurssin töistä järjestettiin näyttely Ruoveden kirjastossa 24.2. – 28.3.
Esillä oli 21 työtä seitsemältä tekijältä, joista kuusi oli RTy:n jäseniä. Taideyhdistys hoiti näyttelyn
pystytyksen.

Pyynikkilän kesäteatterin yhteydessä järjestettiin 30.6. – 22.7. yhdistyksen jäsenten töistä koottu,
teatteriesityksen teemaa mukaileva taidenäyttely ”Mummon mökillä”. Töitä oli 17 jäseneltä
yhteensä 48 kpl. Vieraskirjaan kertyi XX nimeä.
Yhdistyksen jäsenille avoin jurytetty näyttely ”Elämän iloa” järjestettiin Viljamakasiinissa 30.7. –
19.8. Töitä 17 jäseneltä yhteensä 47 kpl. Näyttelyn jurytti taidegraafikko Tuukka Peltonen.
Vieraskirjan mukaan näyttelyssä kävi XX henkeä.
Ruoveden Taideyhdistyksen jäsenten maalauksia ja veistoksia oli esillä 3. – 28.9. Mäntässä
järjestetyssä Koillis-Pirkan taideyhdistysten yhteisessä ”Runokuvia”-näyttelyssä. Jurytetyssä
näyttelyssä oli mukana 7 yhdistyksemme jäsentä ja heiltä töitä yhteensä X.
Uudessa toimitilassamme Sairastallilla pidettiin avajaiset ja näyttely la-su 8.-9. ja 15.-16.12.2018.
MUU TAIDETOIMINTA
Kevätkaudella 2018 pidettiin Kivikoululla yhdeksän grafiikan työpajaa, joihin osallistui yhteensä
kuusi henkeä.
Kuvataiteen päivänä 10.7. kahdeksan jäsentä piirsi ja maalasi yhdessä Museonmäellä.
RTy järjesti valtakunnallisesti markkinoidun, maksullisen taideleirin 23. – 28. heinäkuuta.
Kurssipaikkana oli Sointula. Kurssille osallistui 14 henkeä. Opettajana oli kuvataiteilija Seija Sainio
Lohjalta. Kurssilla perehdyttiin erityisesti maalauksen sekatekniikkoihin. Kurssi onnistui saadun
palautteen mukaan hyvin, samoin myös taloudellisesti.
RTy vastasi vanhaan tapaan valtionavun hakemisesta Ruoveden lasten ja nuorten
kuvataidekerholle, joka järjestettiin koulukeskuksen tiloissa yhteistyössä Autere-opiston kanssa.
Tätä suosittua kerhoa on pidetty jo yli 20 vuoden ajan. Kerhon ohjaajana toimii yhdistyksen jäsen
Elli Kivistö-Rahnasto.
Taidehuutokauppa järjestettiin Viljamakasiinissa 19.8. Myynnissä oli 80 työtä, vanhimmat 1800-
luvulta ja uusimmat kuluneelta vuodelta. Yleisöä paikalla oli 55 henkeä ja meklarina toimi Jouni
Neste. Huutokaupassa myytiin 17+1 työtä. Myynti ei kuitenkaan vastannut odotuksia ja
taloudellisesti päädyimme nollatulokseen. Hyväntekeväisyyteen lahjoitetun taulun tuotto 200€
luovutettiin kunnan sosiaalitoimelle käytettäväksi vähävaraisen perheen tukemiseen.
Taiteen ja mainonnan välimaastossa oltiin, kun taideyhdistys toteutti heinäkuussa tilaustyönä
”Lounasravintola HULDA”-logotekstin maalauksen Honkalakodin tukimuuriin.
Lokakuun 5. päivänä 2019 tulee täyteen 150 vuotta Muroleessa maalanneen Suomen kultakauden
taiteilijan Ellen Thesleffin syntymästä. RTy on valmistellut Thesleffin muistamista juhlavuotena.
Ruoveden kunnan kanssa on keskusteltu Näsijärven laivareitin varrella olevien kalliomaalausten
entisöinnistä.
Tutkija Jaana Kallion kanssa on keskusteltu yhteistyöstä ”Ruoveden yhteisöllinen taidehistoria”-
hankkeessa. Tästä puhuttiin myös syyskuisella vierailulla Tiina Lammisen Metsämökillä.

Ruoveden kunta päätti joulukuussa RTy:n ehdotuksesta lähteä mukaan Tampere-vetoiseen
”Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026”- hankkeeseen.

TOIMITILAKYSYMYS
Yhdistyksellä ei ole tähän mennessä ollut kiinteää toimipistettä. RTy:n arkistokaappi on ollut
Kivikoulun luokkahuoneessa, jonne pääsy on rajoitettua. Muuta kalustoa ja aineistoa on kunnan
tiloissa eri paikoissa. Yhdistys esitti Ruoveden kunnalle ehdotuksen ja suunnitelman kirkonkylän
keskustassa sijaitsevan, 1871 valmistuneen Puukoulun saamiseksi RTy:n ja muiden toimijoiden
yhteiseksi toiminta- ja näyttelytilaksi. Kunta tekee koululla mittavaa kunnostusta. Ehdotus herätti
kiinnostusta ja asiaa on vuoden mittaan käsitelty kunnan elimissä. Kunta on pyytänyt
Taideyhdistystä tarkentamaan suunnitelmaa, jonka pohjalta Puukoulusta voitaisiin tehdä
Ruoveden kulttuuritalo. Neuvottelut jatkuvat alkaneena vuonna.
Ruoveden kunta tarjosi syksyllä Urhontie 4:ssä, eläinlääkärin talossa sijaitsevaa noin 50 m2:n
suuruista, hyväkuntoista Sairastallia taideyhdistyksen toimitilaksi ja työpajaksi. Vuokrasopimus
allekirjoitettiin marraskuun alussa. Kunnan omistama grafiikan prässi siirrettiin Kivikoulun aulasta
Sairastallille. Tila kalustettiin kierrätyskalusteilla ja avajaiset pidettiin myyjäisten ja taidenäyttelyn
merkeissä lauantaina 8. joulukuuta. Sairastallilla kävi avajaispäivänä noin 70 vierasta. Yhdistyksen
jäsenten on maksua vastaan mahdollista käyttää tilaa taiteen tekemiseen.

YHDISTYKSEN UUSI LOGO
Järjestimme suunnittelukilpailun yhdistyksen logosta. Kilpailuun saatiin 14 ehdotusta kahdeksassa
nimimerkillä varustetussa kuoressa. Kilpailun tuomarin Tuukka Peltosen valinta oli nimimerkin
”Erilaisuus” ehdotus. Valintaperusteena oli ehdotuksen raikkaus, monikäyttöisyys, päävärien
käyttö, selkeys ja tekninen valmius. Voittajalle Anna Häyryselle luovutettiin museokortti yhdeksi
vuodeksi. Voittajalogo päätettiin ottaa käyttöön.

MUU TOIMINTA
RTy on perinteisesti antanut lukuvuoden päättyessä stipendit kahdelle kuvataiteissa ansioituneelle
koululaiselle. 50 euron stipendin saivat uusi ylioppilas Milla Heino ja peruskoulun oppilas Emilia
Apell.
Joulukuussa järjestettiin jäsenkysely siitä, millaista toimintaa jäsenistö toivoo yhdistykseltä.
Kyselyn tulokset otetaan huomioon alkavan vuoden 2019 toimintasuunnitelmassa.

TALOUS
Yhdistyksen talous on ollut kunnossa koko toimintavuoden 2018 ajan. Oman varainhankinnan
lisäksi saimme Ruoveden kunnalta 450 euron avustuksen taideleirin järjestämiseen ja lisäksi 300
euron toiminta-avustuksen. Aluehallintoviraston 2000 euron avustus lasten ja nuorten
kuvataidekerholle käytettiin vanhaan tapaan lyhentämättömänä kerhon materiaalihankintoihin.
Jäsenmaksutuotot jäivät odotettua alhaisemmiksi ja tilannetta pyritään parantamaan tiedotuksen
ja jäsenmaksujen tehostuvan perinnän avulla.